Poniedziałek 9.00-20.00
Wtorek 9.00-20.00
Środa 9.00-20.00
Czwartek 9.00-20.00
Piątek 9.00-20.00
Sobota 9.00-20.00
Niedziela nieczynne

 

Losowa Rekomendacja

Proces leczenia implantologicznego krok po kroku

Dopiero po wykonaniu wnikliwej diagnostyki przedimplantacyjnej oraz zaplanowaniu

procesu leczenia możliwe jest przeprowadzenie zabiegu implantacyjnego w znieczuleniu
miejscowym bądź ogólnym. W trakcie całego okresu wgajania się implantu, kość zrasta
się z nim tworząc solidną podstawę do wykonania odbudowy. Do momentu całkowitego
wgojenia się wszczepu, w miejsce rany zakładana jest proteza tymczasowa, którą zastąpi
w przyszłości uzupełnienie stałe. Jeżeli proces gojenia przebiegł prawidłowo, wówczas
nowy ząb mocowany jest do implantu. Tylko w nielicznych przypadkach lekarz decyduje
się na założenie protezy stałej w chwilę po wykonaniu zabiegu implantacji. Kolejne
strony zawierają szczegółowy opis kroków leczenia implantologicznego na przykładzie
odbudowy pojedynczego zęba.

 
Planowanie
Planowanie leczenia rozpoczyna się szczegółową oceną predyspozycji pacjenta do
wykonania zabiegu implantologicznego. Nie należy ograniczać się wyłącznie do
określenia stanu higieny jamy ustnej, dziąseł, zębów i struktury tkanki kostnej. Trzeba
również wziąć pod uwagę ogólny stan zdrowia pacjenta ze szczególnym uwzględnieniem
chorób przewlekłych.
Wykonanie zdjęć rentgenowskich w celu dokładnego zaplanowania zabiegu należy do
standardów w procesie leczenia implantologicznego. Na podstawie zdjęć ocenia się czy
kość spełnia wszelkie normy wymagane do przeprowadzenia zabiegu chirurgicznego.
Co więcej, zdjęcie rentgenowskie pozwala na dokładne wyznaczenie miejsca
implantacji.
Rozwój tomografii komputerowej (CT) poszerzył spektrum możliwości wykonywania
precyzyjnych badań. Tomografię komputerową wykonuje się wówczas, gdy zdjęcia
rentgenowskie nie dają wystarczającej wiedzy na temat warunków kostnych pacjenta.
Tomografia zrewolucjonizowała proces przygotowania do zabiegu. Umożliwia ona
bowiem analizę stanu i jakości tkanki kostnej poprzez badanie jej gęstości, jak również
określenie wysokość i szerokość kości. Trójwymiarowy obraz kości żuchwy i szczęki daje
gwarancję precyzyjnego zaplanowania zabiegu implantacji.

 

Odbudowa kości
W przypadku naturalnych zębów, korzeń przenosi siły żucia
na kość szczęki lub żuchwy. Jeżeli przez dłuższy okres czasu
z przyczyn braku pojedynczego lub kilku zębów czynność ta zostanie
zachwiana, wówczas dochodzi do stopniowego zaniku podłoża
kostnego. Ważnym czynnikiem dla prawidłowego i stabilnego
utrzymania protezy przez implant jest posiadanie właściwej ilości
kości (głębokości i gęstości tkanki w obrębie zębodołu). Jeżeli
wstępne badania wykażą, że ilość kości jest niewystarczająca,
należy skorzystać z dostępnych metod odbudowy tkanki kostnej.
W wielu przypadkach odbudowę kości wykonuje się równocześnie z zabiegiem wszczepiania
implantu, a zatem wykonywanie kilku zabiegów chirurgicznych jest często zbędne.
 
Zabieg implantacyjny
Porównując ilość czasu jaką przeznaczamy na diagnostykę przedimplantacyjną, sam
zabieg trwa w miarę krótko. Właściwe zaplanowanie i wykonanie zabiegu gwarantuje
przyjęcie implantu. W przeciwieństwie do wysokiego stopnia ryzyka oraz możliwych
komplikacji występujących podczas ekstrakcji zębów mądrości, zabieg implantacji jest
stosunkowo bezpieczny.
Implanty stomatologiczne z reguły wszczepiane są w znieczuleniu miejscowym lub,
w szczególnych przypadkach, w znieczuleniu ogólnym. Pierwszym krokiem podczas
wykonywania zabiegu implantacji jest odpreparowanie płata okostnowo-śluzówkowego.
Zastosowanie różnego rodzaju narzędzi chirurgicznych pozwala na dokładną ocenę
warunków przestrzennych podłoża kostnego. Pozytywna ocena warunków kostnych
pozwala na wprowadzenie implantu do łoża kostnego.W celu właściwego umieszczenia implantu, wielu lekarzy decyduje się na zastosowanie
szablonu chirurgicznego. Przygotowany na indywidualne zamówienie szablon, ułatwia
przeprowadzenie zabiegu umożliwiając niezwykle precyzyjne wyznaczenie miejsca
implantacji i utrzymanie zaplanowanego kierunku wprowadzenia implantu. Po wykonaniu
zabiegu niewielka rana zaopatrzona zostaje w szwy chirurgiczne.
Wszczepianie pojedynczego implantu zazwyczaj trwa nie dłużej niż pół godziny. Jednak
w zależności od stopnia trudności zabiegu oraz ilości założonych wszczepów zabieg może
ulec wydłużeniu.
 
Proces gojenia
Okres gojenia trwa przeciętnie od 6 do 8 tygodni, w zależności od stanu oraz jakości
tkanki kostnej. Ból w tym czasie jest stosunkowo nieodczuwalny, a ryzyko wystąpienia
jakichkolwiek komplikacji jest minimalne.
Nacięcie w dziąśle powstałe podczas zabiegu zostaje zaszyte, a założone szwy zostają
usunięte po upływie 7 do 10 dni. Przez następne 2 miesiące w kości zachodzi tzw. proces
osseointegracji, czyli zrośnięcia się wszczepionego implantu z kością.
Jeśli zabieg implantacyjny połączony był z zabiegiem regeneracji
kości, wówczas okres gojenia trwa dłużej i zależy od indywidualnych
uwarunkowań pacjenta.
Z uwagi na komfort oraz dla zachowania estetyki, na okres fazy gojenia
pacjentowi zakłada się tzw. odbudowę tymczasową, która jest nie do
odróżnienia od naturalnych zębów oraz docelowych koron. Jeśli proces
wgajania się implantu przebiega prawidłowo, wykonanie ostatecznej
odbudowy jest możliwe już po 2 miesiącach.

 

Higiena
Po zamocowaniu finalnej korony lub mostu Twoje nowe zęby są tak stabilne jak
naturalne. Należy o nie dbać podobnie jak o naturalne zęby, tj. regularnie szczotkować
i nitkować przestrzenie międzyzębowe najlepiej 3 razy dziennie po każdym posiłku.
Ważna jest także profesjonalna higienizacja. Żywotność zarówno naturalnych zębów, jak
i tych odbudowanych na implantach, zależy w dużej mierze od Twojej samodyscypliny
w przestrzeganiu nienagannej higieny. Przynajmniej raz na 6 miesięcy korzystaj
z zabiegu profesjonalnej higienizacji, czyli dokładnego oczyszczenia zębów z kamienia
naddziąsłowego i tego groźniejszego, poddziąsłowego.
Pojedyncze uzupełnienie
W przypadku pojedynczego uzupełnienia (zęba odbudowanego na implancie),
szczególnie ważne jest stosowanie nici dentystycznej. Porcelanowa korona łączy się z
implantem pod dziąsłem, czego konsekwencją może być zaleganie płytki nazębnej,
której nie można usunąć szczoteczką, a jedynie nitką dentystyczną.
Uzupełnienie wielopunktowe
Najbardziej efektywnym sposobem na utrzymanie właściwej higieny w przypadku
odbudowy wielopunktowej (mostu) są specjalne, małe szczoteczki do czyszczenia
przestrzeni międzyzębowych. Jest to doskonałe rozwiązanie do czyszczenia trudno
dostępnych przestrzeni pod mostami.
Regularna, dokładna higiena jamy ustnej, połączona z profesjonalnym oczyszczaniem
zębów przez higienistkę sprawi, że Twoje implanty będą Ci służyć przez wiele lat.
 
Koszty leczenia implantologicznego
Leczenie implantologiczne i koszty z nim związane zależą od wielu czynników i są bardzo
zróżnicowane. Koszt ten zależy przede wszystkim od ilości wszczepianych implantów,
rodzaju wybranej odbudowy protetycznej czy koniecznego nakładu pracy ze strony
laboratorium protetycznego. Dodatkowe wydatki pojawiają się wówczas, gdy dla potrzeb
wykonania zabiegu konieczna jest odbudowa kości. Plan i kosztorys leczenia uwzględnią
koszty związane z zabiegiem chirurgicznym (wszczepienie implantu, odbudowa kości),
pracą laboratoryjną (wykonanie odbudowy zęba w laboratorium protetycznym) oraz
pracą protetyczną (osadzenie nowego zęba).
System implantologiczny STRAUMANN® oferuje wiele możliwości leczenia począwszy
od prostych, tańszych rozwiązań z protezą umocowaną do implantów, po bardziej
skomplikowane i droższe, w których cały zespół zębów jest odbudowany na implantach.

 

Tags: